Alfabetyczna lista usług

W

Wniosek o przyznanie stypendium w zakresie osiągnięć sportowych lub w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Umowa stypendialna – w formie tradycyjnej

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wyrejestrowanie psa

Dokonanie korekty opłaty za posiadanie psa

Wniosek o zarejestrowanie psa

Naliczenie opłaty za posiadanie psa

wyników