Nazwa usługi: Wniosek o przyznanie stypendium w zakresie osiągnięć sportowych lub w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Spraw Obywatelskich

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: W sprawie stypendium sportowego zgodnie z przepisami uchwały Nr XXXIX/430/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica .
W sprawie stypendium artystycznego zgodnie z przepisami uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury wspierające uzdolnione artystycznie osoby.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego finansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica
  • Załączniki do wniosku:
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata pełnoletniego lub opiekuna prawnego kandydata małoletniego w przypadku składania wniosku przez stowarzyszenia, organizacje i jednostki organizacyjne
  • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe kandydata
  • Wniosek o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury wspierające uzdolnione artystycznie osoby
  • Załączniki do wniosku
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata pełnoletniego lub opiekuna prawnego kandydata małoletniego w przypadku składania wniosku przez stowarzyszenia, organizacje i jednostki organizacyjne.
  • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne kandydata.
   
Sposób załatwienia sprawy: Umowa stypendialna – w formie tradycyjnej
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: W sprawie stypendium sportowego zgodnie z przepisami uchwały Nr XXXIX/430/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica .
W sprawie stypendium artystycznego zgodnie z przepisami uchwały Nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury wspierające uzdolnione artystycznie osoby.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje środek odwoławczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Inne
Uchwała Nr XXXIX/430/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica
Inne
Uchwała Nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury wspierające uzdolnione artystycznie osoby
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego.pdf
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.pdf
Zgoda do usługi stypendium artystyczne.pdf
Zgoda do usługi stypendium sportowe.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: