Alfabetyczna lista usług

Wniosek dotyczący oświetlenia

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek dotyczący wykonania remontów cząstkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu Posiłek w domu i w szkole

Decyzja administracyjna

Wniosek o przyznanie stypendium w zakresie osiągnięć sportowych lub w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Umowa stypendialna – w formie tradycyjnej

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

wyników