Lista spraw

Budowa lub modernizacja infrastruktury

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Informacje o uszkodzeniach w infrastrukturze miejskiej

Pisemne powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Interwencje dotyczące utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica, czyszczenie kolektorów, separatorów, osadników, naprawa studni.

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Interwencje dotyczące utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta Dębica

Realizacja zlecenia, wykonanie zleconych prac.

Składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Decyzja administracyjna (zezwolenie + wypis od zezwolenia) –w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod kątem zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej.

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Uzgodnienia oraz opinie dotyczące warunków włączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej z terenów działek prywatnych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek dotyczący oświetlenia

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek dotyczący wykonania remontów cząstkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o zgłoszenie wypadku drogowego na drogach będących własnością Gminy Miasta Dębica

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

wyników