Lista spraw

Budowa lub modernizacja infrastruktury

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Informacje o uszkodzeniach w infrastrukturze miejskiej

Pisemne powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Interwencje dotyczące utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica, czyszczenie kolektorów, separatorów, osadników, naprawa studni.

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Interwencje dotyczące utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta Dębica

Realizacja zlecenia, wykonanie zleconych prac.

Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod kątem zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej.

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Uzgodnienia oraz opinie dotyczące warunków włączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej z terenów działek prywatnych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek dotyczący oświetlenia

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek dotyczący wykonania remontów cząstkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o zgłoszenie wypadku drogowego na drogach będących własnością Gminy Miasta Dębica

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wnioski od mieszkańców w sprawie zmian w stałej organizacji ruchu

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

wyników