Nazwa usługi: Interwencje dotyczące utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica, czyszczenie kolektorów, separatorów, osadników, naprawa studni.
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 2 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o interwencję w zakresie utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Do 2 dni
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje: W sprawie przyjmowane są również zgłoszenia telefoniczne, ustne lub pisemne
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek dot. interwencja w zakresie utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: