Nazwa usługi: Interwencje dotyczące utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta Dębica
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 2 godzin
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o interwencję w zakresie utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta Dębica
   
Sposób załatwienia sprawy: Realizacja zlecenia, wykonanie zleconych prac.
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Do 2 godzin
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960)
Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
Ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)
Ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
   
Inne informacje: Zlecenie wykonywane jest do 2 godzin od ustania opadów śniegu na drogach I standardu utrzymania.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek dot. interwencja w zakresie utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: