Nazwa usługi: Budowa lub modernizacja infrastruktury
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: niezwłocznie
   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek
  • Mapa poglądowa z zaznaczonym obszarem inwestycji
   
Sposób załatwienia sprawy: Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
   
Inne informacje: Szczegółowe informacje na temat realizacji inwestycji można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o budowe_przebudowe_modernizacje_remont infrastruktury.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: