Nazwa usługi: Informacje o uszkodzeniach w infrastrukturze miejskiej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek dotyczący zgłoszenia uszkodzenia w infrastrukturze
  • Dokumentacja fotograficzna uszkodzenia
  • Mapka z lokalizacją uszkodzeń
   
Sposób załatwienia sprawy: Pisemne powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje: Wymagane w sprawie dokumenty w formacie A4 stanowiące załączniki do wniosku, winny być składane w formie elektronicznej. W przypadku innych formatów dokumentów niż A4 dopuszcza się formę tradycyjną.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek dotyczący zgłoszenia uszkodzenia w infrastrukturze miejskiej.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: