Alfabetyczna lista usług

P

Przyznanie stypendium szkolnego

Decyzja administracyjna

Przyznanie zasiłku szkolnego

Decyzja administracyjna

R

Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację adresu email, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i p...

Rezerwacja miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy

Umowa rezerwacji miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Karta rezerwacyjna miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub e...

Rezerwacja książki online

Rozłożenie na raty / umorzenie zwrotu nienależnej dotacji (należności niepodatkowe)

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

S

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego

T

Test

U

Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych

Udzielenie/zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej

wyników