Nazwa usługi: Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy: Klientów chcących dokonać rejestracji adresu email w Systemie Powiadamiania
   
Czas realizacji: 14 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację adresu email, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Wpisanie się do bazy danych systemu komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: