Alfabetyczna lista usług

W

Wniosek o zgłoszenie wypadku drogowego na drogach będących własnością Gminy Miasta Dębica

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o zwrot/ zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Zwrot lub zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Wnioski od mieszkańców w sprawie zmian w stałej organizacji ruchu

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wnioski o zmianę lub przeniesienie decyzji administracyjnej

Decyzja administracyjna w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wnioski o zmianę obowiązującego Planu Miejscowego (Studium) i sporządzenie Planu Miejscowego

Pisemna informacja o formie rozpatrzenia wniosku

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wykaz gruntów i budowli w posiadaniu podatnika

wyników