Alfabetyczna lista usług

U

Udzielenie informacji publicznej

udzielenie informacji

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Decyzja administracyjna

Umówienie spotkania z Burmistrzem Miasta

Umówienie spotkania

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod kątem zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej.

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Uzgodnienia oraz opinie dotyczące warunków włączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej z terenów działek prywatnych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

W

Wniosek dotyczący oświetlenia

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek dotyczący wykonania remontów cząstkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu Posiłek w domu i w szkole

Decyzja administracyjna

wyników