Alfabetyczna lista usług

P

Przydział lokalu mieszkalnego

Decyzja Komisji Mieszkaniowej i skierowanie Burmistrza do zawarcia umowy najmu

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra ws...

Przyjmowanie skarg, wniosków – Strefa parkingowa

Powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Przyjmowanie wniosków o odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest

odebranie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, której dotyczy wniosek

Przyjmowanie wniosków o wydanie Kart Parkingowych (Abonament Przedsiębiorcy, Abonament Mieszkańca, Abonament os. niepełnosprawnej, Abonament Ekologiczny)

Wydanie wnioskowanej Karty Parkingowej

Przyznanie dodatku energetycznego

Decyzja administracyjna

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Decyzja administracyjna

Przyznanie pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego

Decyzja administracyjna

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych

Decyzja administracyjna

Przyznanie pomocy w sytuacji kryzysowej

Decyzja administracyjna

wyników