Alfabetyczna lista usług

Z

Zwrot nadpłaty (należności niepodatkowe)

Zwrot nadpłaty, nienależnie dokonanej wpłaty.

Zwrot opłaty skarbowej (należności niepodatkowe)

Decyzja administracyjna o nadpłacie w opłacie skarbowej
w formie tradycyjnej lub elektronicznej i zwrot opłaty

wyników