Lista spraw

Dębicka Karta Seniora

Dębicka Karta Seniora

Przyznanie dodatku energetycznego

Decyzja administracyjna

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Decyzja administracyjna

Przyznanie pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego

Decyzja administracyjna

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych

Decyzja administracyjna

Przyznanie pomocy w sytuacji kryzysowej

Decyzja administracyjna

Przyznanie stypendium szkolnego

Decyzja administracyjna

Przyznanie zasiłku szkolnego

Decyzja administracyjna

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Decyzja administracyjna

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu Posiłek w domu i w szkole

Decyzja administracyjna

wyników