Nazwa usługi: Przyznanie pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Akademicka 12

39-200 Dębica

tel.: 14 670 50 06

faks: 14 670 50 06

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do wydania decyzji administracyjnej 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • podanie osoby zainteresowanej
  • zaświadczenie lekarskie
  • ostatnia decyzja z ZUS lub odcinek renty/ emerytury za ostatni miesiąc
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Do wydania decyzji administracyjnej 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: