Lista spraw

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra ws...

Udzielenie informacji publicznej

udzielenie informacji

Umówienie spotkania z Burmistrzem Miasta

Umówienie spotkania

Zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w zakresie czystości, ochrony środowiska, ruchu drogowego, porządku publicznego

w zależności od złożonego wniosku