Nazwa usługi: Udzielenie informacji publicznej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zlożenia wniosku
   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   
Sposób załatwienia sprawy: udzielenie informacji
   
Opłaty:

nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zlożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej bądź umorzenia postępowania Burmistrz Miasta wydaje decyzję administracyjną na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: