Nazwa usługi: Zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w zakresie czystości, ochrony środowiska, ruchu drogowego, porządku publicznego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Straż Miejska

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie czystości, ochrony środowiska, ruchu drogowego,porządku publicznego
  • w zależności od charakteru sprawy ( zdjęcia, nagrania itp.)
   
Sposób załatwienia sprawy: w zależności od złożonego wniosku
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Jeżeli zgłoszenie zakończy się wydaniem decyzji to od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w zakresie czystości, porządku publicznego).pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: