Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Udzielenie informacji publicznej

udzielenie informacji

Wnioski o zmianę obowiązującego Planu Miejscowego (Studium) i sporządzenie Planu Miejscowego

Pisemna informacja o formie rozpatrzenia wniosku

Udzielenie/zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek dotyczący oświetlenia

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych

Decyzja administracyjna

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Decyzja administracyjna

Wniosek dotyczący wykonania remontów cząstkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Udzielenie odpowiedzi Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

wyników