Nazwa usługi: Dopisanie do spisu wyborców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy: Wyborcy
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Dopisz się do spisu wyborców
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: