Najpopularniejsze usługi

Wniosek o wyrejestrowanie psa

Dokonanie korekty opłaty za posiadanie psa

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Decyzja administracyjna o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników- w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Zaświadczenie o pomocy de minimis- w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Zameldowanie na pobyt czasowy

Umówienie spotkania z Burmistrzem Miasta

Umówienie spotkania

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Elektroniczna karta biblioteczna dla czytelników

Wymiar podatku

wyników