Lista spraw

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Decyzja administracyjna o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników- w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Zaświadczenie o pomocy de minimis- w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Rezerwacja miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy

Umowa rezerwacji miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Karta rezerwacyjna miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub e...