Nazwa usługi: Rezerwacja miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni
Zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu nr 235/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad opłat za rezerwację miejsc handlowych obowiązujących na Targowisku Miejskim w Dębicy, przy ul. Kraszewskiego
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy, przy ul. Kraszewskiego
   
Sposób załatwienia sprawy: Umowa rezerwacji miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Karta rezerwacyjna miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Nie dotyczy.


W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
Zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu nr 235/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad opłat za rezerwację miejsc handlowych obowiązujących na Targowisku Miejskim w Dębicy, przy ul. Kraszewskiego
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Inne
Zarządzenie nr 235/2015 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad opłat za rezerwację miejsc handlowych obowiązujących na Targowisku Miejskim w Dębicy, przy ul. Kraszewskiego.
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Kraszewskiego.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: