Nazwa usługi: Przydział lokalu mieszkalnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Gospodarki Komunalnej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Niezwłocznie zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przydział mieszkania
  • Oświadczenie o stanie cywilnym
  • Zaświadczenie o dochodach, w przypadku braku zatrudnienia zaświadczenie z PUP
  • Potwierdzenie ostatniego stałego zameldowania
  • Opis i stan techniczny zajmowanego przez małżonka lokalu
  • Opis i stan techniczny zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja Komisji Mieszkaniowej i skierowanie Burmistrza do zawarcia umowy najmu
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)
Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)
Ustawa
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553)
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: opis i stan techniczny zajmowanego przez małżonka lokalu.pdf
opis i stan techniczny zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu.pdf
Wniosek o wynajęcie lokalu.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: