Nazwa usługi: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji:
   
Wymagane dokumenty:
  • mapa lub szkic z ich lokalizacją budynków oraz ich oznaczenie jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy
  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:

   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Dębica-2021.doc
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Dębica-2021.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: