Najpopularniejsze usługi

Informacje o uszkodzeniach w infrastrukturze miejskiej

Pisemne powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Budowa lub modernizacja infrastruktury

Odpowiedź na wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych

Zmiana danych adresowych w sprawach podatkowych

Zmiana adresu zameldowania lub adresu do doręczeń

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Protokół z oględzin. W przypadku sprzeciwu organu – decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Rezerwacja książki online

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Rezerwacja miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy

Umowa rezerwacji miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Karta rezerwacyjna miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego- w formie tradycyjnej lub e...

Przyjmowanie wniosków o wydanie Kart Parkingowych (Abonament Przedsiębiorcy, Abonament Mieszkańca, Abonament os. niepełnosprawnej, Abonament Ekologiczny)

Wydanie wnioskowanej Karty Parkingowej

wyników