Nazwa usługi: Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy: Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny, skierowanych do wszystkich Obywateli posiadających profil zaufany
   
Czas realizacji: Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych
   
Sposób załatwienia sprawy: Za pośrednictwem tej usługi, każdy Obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)
- Art. 5a
Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)
- Art. 3d
Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Art. 10a
Ustawa
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124 poz. 607)
- Art. 4,5,6,9 ust. 6
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie opinii w konsultacji społecznej sformalizowanej otwartej
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: