Nazwa usługi: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji:
   
Wymagane dokumenty:
  • Brak.
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:

   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Deklaracja na podatek od środków translortowych - tylko do składania korekt

Deklaracja na podatek od środków transportowych
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: