Nazwa usługi: Przyjmowanie wniosków o odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Ochrony Środowiska

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Realizacja jest możliwa w zależności od posiadanych środków własnych lub dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest
  • Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku lub działki. W przypadku budynku lub działki do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę pozostałych uprawnionych
   
Sposób załatwienia sprawy: odebranie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, której dotyczy wniosek
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Realizacja jest możliwa w zależności od posiadanych środków własnych lub dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje środek odwoławczy
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Dębica na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: