Nazwa usługi: Przyjmowanie skarg, wniosków – Strefa parkingowa
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego strefy płatnego parkowania
   
Sposób załatwienia sprawy: Powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124)
Inne
Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.

Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
   
Inne informacje: Skargi w sprawie przyjmowane są ustnie bądź telefonicznie.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego strefy płatnego parkowania.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: