Nazwa usługi: Przyjmowanie wniosków o wydanie Kart Parkingowych (Abonament Przedsiębiorcy, Abonament Mieszkańca, Abonament os. niepełnosprawnej, Abonament Ekologiczny)
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r
  • Dowód wniesienia opłaty abonamentowej
  • 1 fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
  • Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie wnioskowanej Karty Parkingowej
   
Opłaty:

Opłata abonamentowa płatna przed wydaniem Karty w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23.
Wysokość opłaty za poszczególne abonamenty:
a) miesięczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” wynosi:
45,00 zł – w strefie „0”;
b) roczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” na dany rok kalendarzowy wynosi: 450,00 zł – w strefie „0”;
c) miesięczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” wynosi:
35,00 zł – w strefie „I:;
d) roczna opłata abonamentowa „przedsiębiorcy” na dany rok kalendarzowy wynosi: 350,00 zł – w strefie „I”;
e) miesięczna opłata abonamentowa „mieszkańca” wynosi:
30,00 zł – w strefie „0”;
f) roczna opłata abonamentowa „mieszkańca” na dany rok kalendarzowy wynosi: 300,00 zł – w strefie „0”;
g) miesięczna opłata abonamentowa „mieszkańca” wynosi:
25,00 zł – w strefie „I”;
h) roczna opłata abonamentowa „mieszkańca” na dany rok kalendarzowy wynosi: 250,00 zł – w strefie „I”;
i)miesięczna opłata abonamentowa „osoby niepełnosprawnej” wynosi:
15,00 zł – w strefie „0”;
j) roczna opłata abonamentowa „osoby niepełnosprawnej” na dany rok kalendarzowy wynosi: 100,00 zł – w strefie „0”;
k) miesięczna opłata abonamentowa „osoby niepełnosprawnej” wynosi:
10,00 zł – w strefie „I”;
l) roczna opłata abonamentowa „osoby niepełnosprawnej” na dany rok kalendarzowy wynosi: 80,00 zł – w strefie „I”;
m) miesięczna opłata abonamentowa „ekologiczna” wynosi:
15,00 zł – w strefie „0”;
n) roczna opłata abonamentowa „ekologiczna” na dany rok kalendarzowy wynosi: 100,00 zł – w strefie „0”;
o) miesięczna opłata abonamentowa „ekologiczna” wynosi:
10,00 zł – w strefie „I”;
p) roczna opłata abonamentowa „ekologiczna” na dany rok kalendarzowy wynosi: 80,00 zł – w strefie „I”;

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
Ustawa
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124)
Inne
Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
   
Inne informacje: Wymagane w sprawie dokumenty w formacie A4 stanowiące załączniki do wniosku, winny być składane w formie elektronicznej. W przypadku innych formatów dokumentów niż A4 dopuszcza się formę tradycyjną
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek dot. wniosek o przyznanie Karty Parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: