Nazwa usługi: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Spraw Obywatelskich

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
   
Wymagane dokumenty:
  • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
   
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie oświadczenia
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: