Nazwa usługi: Wniosek o zwrot/ zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Podatków i Opłat

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zwrot/ zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
   
Sposób załatwienia sprawy: Zwrot lub zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
   
Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
   
Inne informacje: Wniosek o zwrot lub zaliczenie nadpłaty musi zawierać informacje identyfikujące wnioskodawcę oraz wskazanie sposobu rozliczenia nadpłaty W przypadku podatników posiadających osobowość prawną wniosek winien być podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wykazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Zwrot nadpłaty_osoba fizyczna.pdf
Zwrot nadpłaty_osoba prawna.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: