Nazwa usługi: Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji:
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
  • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
  • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:

   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Wpisz się do rejestru wyborców
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: