Nazwa usługi: Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy: 1. Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
2. W imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia uszkodzenia należy załączyć uszkodzony dowód osobisty (dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście).
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: