Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt czasowy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji:
   
Wymagane dokumenty:
 • • wypełniony druk "zgłoszenie pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  - umowa cywilno-prawna
  - wypis z księgi wieczystej
  - decyzja administracyjna
  - orzeczenie sądu
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:

   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: