Nazwa usługi: Wnioski o zmianę obowiązującego Planu Miejscowego (Studium) i sporządzenie Planu Miejscowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: do 30 dni.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zmianę obowiązującego Miejscowego Planu (Studium)
  • Wniosek o sporządzenie Miejscowego Planu
   
Sposób załatwienia sprawy: Pisemna informacja o formie rozpatrzenia wniosku
   
Opłaty:

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy – brak procedury odwoławczej
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
   
Inne informacje: Złożenie wniosku nie wszczyna procedury administracyjnej i planistycznej. Każdy ma prawo złożyć wniosek.
   
Formularz elektroniczny:

   
Formularze tradycyjne: Wniosek o sporządzenie Miejscowego Planu.pdf
Wniosek o zmianę obowiązujacego Miejscowego Planu (Studium).pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: