Nazwa usługi: Wykaz gruntów i budowli w posiadaniu podatnika
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji:
   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy:
     
  Opłaty:

     
  Czas załatwienia sprawy:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Podstawa prawna:
     
  Inne informacje:
     
  Formularz elektroniczny: Wykaz gruntów i budowli w posiadaniu podatnika
     
  Formularze tradycyjne:
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: