Najpopularniejsze usługi

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego albo postanowienia
o odmowie wydania zaświadczenia - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica

pismo potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania
z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o zgłoszenie wypadku drogowego na drogach będących własnością Gminy Miasta Dębica

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zwrot opłaty skarbowej (należności niepodatkowe)

Decyzja administracyjna o nadpłacie w opłacie skarbowej
w formie tradycyjnej lub elektronicznej i zwrot opłaty

Wnioski od mieszkańców w sprawie zmian w stałej organizacji ruchu

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych

Za pośrednictwem tej usługi,każdy Obywatel posiadający profil zaufany i należący do grupy docelowej osób, do których skierowane są konsultacje, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współ...

Informacja w sprawie podatku rolnego

wyników